Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Alle transporten over water van, naar of binnen Nederland vallen onder het CMNI. Desgewenst kunnen wij u deze als PDF-bestand toezenden. Als transportbasis hanteert United Barging de IVTB. Ook deze kunnen wij u als PFD-bestand toezenden.

Conform de eisen van de NVWA is United Barging GMP+ gecertificeerd. Ons certificaatnummer is PDV112514. Ook is United Barging conform de ISO 9001:2015 standaard gecertificeerd.